Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie podczas spotkania z Klientem. Wynagrodzenie uzależnione jest przede wszystkim od nakładu pracy włożonej w wykonanie zlecenia, rodzaju zlecenia oraz terminu jego wykonania. 

Kancelaria proponuje następujące systemy odpłatności:

  • wynagrodzenie za prowadzenie konkretnej sprawy sądowej – stawka określana jest jednorazowo z góry za całe postępowanie sądowe w danej instancji;
  • wynagrodzenie ryczałtowe – stawka jest stała, niezmienna i niezależna od czasu przeznaczonego przez adwokata na wykonanie czynności. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy;
  • system godzinowy – wysokość stawki za godzinę pracy ustalana jest w oparciu o analizę stopnia złożoności i zawiłości problemu prawnego lub problemów prawnych jakie dotyczą Klienta.