Oferta

Kancelaria świadczy pomoc prawną polegającą przede wszystkim na:

  • reprezentacji przed sądami i innymi organami administracyjnymi i samorządowymi, 
  • udzielaniu porad prawnych
  • przygotowywaniu pozwów, wniosków i zawiadomień
  • sporządzaniu środków zaskarżenia (apelacji, zażaleń, skarg i odwołań) oraz innych pism procesowych i  pozaprocesowych, 
  • sporządzaniu opinii prawnych oraz projektów umów i innych aktów prawnych, 
  • udziale w negocjacjach, mediacjach i innych działaniach przedsądowych
  • świadczeniu stałej obsługi prawnej dla przedsiębiorców –  zarówno dla spółek prawa handlowego jak i  innych podmiotów gospodarczych.